Skip to content

Privacy Policy

Bij care2aware hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van iedereen die van onze diensten gebruik maakt. In deze privacy policy geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en jouw privacy beschermen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij invullen van contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres

Als je klant bij mij wordt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Overige relevante gegevens
 • Medisch dossier / gegevens*
 • Pasfoto als je hier toestemming voor geeft
 • Je Betaalgegevens

*Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens: onder omstandigheden is het voor ons noodzakelijk om gegevens over jouw gezondheid te verwerken. Deze gegevens verwerken wij alleen om onze taken te kunnen verrichten en/of een wettelijke plicht. 

Waar worden jou persoonsgegevens voor gebruikt?

 • Om contact met je te onderhouden
 • Op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen middels nieuwsbrief
 • Verwerken van betalingen
 • Het opstellen van facturen
 • Te voldoen aan administratieve verplichtingen

Worden jouw gegevens met derden gedeeld?

Care2aware verkoopt uiteraard jouw gegevens niet aan derden. Voor de dienstverlening is het echter wel noodzakelijk om persoonsgegevens met onze partners te delen. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en we delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor onze taakvervulling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De volgende partijen kunnen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens:

 • Praktijksoftware voor therapeuten: Mijn Diad
 • Je gegevens worden op mijn facturen vermeld en zodoende gedeeld met: de belastingdienst

Met organisaties die jouw gegevens voor ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners jouw privacy net zo serieus nemen als wij.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Om het risico op verlies van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, bewaren wij persoonsgegevens maar één jaar. In het geval dat je een actieve klant bent en na één jaar nog in beeld bent bij care2aware worden jouw gegevens langer bewaard. Alleen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren.

Wat zijn cookies en hoe gebruik ik deze?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Met deze informatie kan mijn website care2aware afgestemd worden op jouw wensen. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies worden verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

Care2aware maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen hoe de website wordt gebruikt. De gegevens die worden verzameld zijn niet te herleiden tot een specifieke gebruiker. Er worden geen persoonsgegevens verzameld door middel van Google Analytics. Je kunt er ook voor kiezen om de cookie van Google Analytics niet te accepteren. Via de instellingen van je browser kunnen cookies worden verwijderd. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen.

Hoe ver reikt mijn verantwoordelijkheid?

De website van care2aware bevalt links naar websites van derden. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Welke rechten heb je?

Je hebt altijd het recht en de mogelijkheid te vragen welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. Je kan per e-mail vragen om je gegevens in te zien, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ik zal binnen vier weken op dit verzoek reageren.

Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Als ik besluit mijn Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen. Je hebt dus altijd de laatste versie voor je.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heb je een vraag?

Als je vragen hebt over de Privacy Policy kun je een e-mail sturen naar: mary@care2aware.nl

Versie: 22-4-2021